NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015

HIỆU TRƯỞNG

Võ Cao Long
Võ Cao Long

Ngày sinh: 7/11/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Thạc sĩ quản lí giáo dục

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hồ Ngọc Hà
Hồ Ngọc Hà

Ngày sinh: 30/1/1957

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thừa Thiên - Huế

Trình độ :Đại học sư phạm

Điện thoại riêng: 0908398865

Email liên lạc: hongocha55@gmail.com