NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015
Thứ sáu, 25/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 762

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHỈ THỊ 14/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHỈ THỊ 14/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 
 
 

 

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

LỚP TẬP HUẤN CHỈ THỊ 14/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

          Sáng ngày 09/09/2015 tại hội trường trường TH Đông Ba, Phòng Giáo dục - đào tạo (PGD-ĐT) tổ chức lớp tập huấn Chỉ thị 14/2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh

        Đến tham dự buổi tập huấn có sự hiện diện của Ông Nguyễn Đình Thái Châu - Trưởng Phòng Kế hoạch Tài Chánh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố; Ông Trần Trọng Nhơn Hoà - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài Chánh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Phan Văn Minh - Phó Chánh Thanh tra quận Phú Nhuận; Đại diện Phòng Tài chánh - Kế hoạch quận Phú Nhuận; Ban lãnh đạo, chuyên viên PGD-ĐT, cùng hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, kế toán, trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh các đơn vị trực thuộc.         

            Nội dung triển khai khẳng định tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố là nguồn tài trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tài trợ cho giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục. Các cơ sở giáo dục không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ. Các nhà tài trợ không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục. Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị dạy - học với sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

Việc tiếp nhận tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.  Việc quản lý và sử dụng tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích đối với các sản phẩm và hiện vật tiếp nhận để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.

        Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tao quận Phú Nhuận tổ chức Lớp tập huấn về Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND nhằm huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo và thống nhất quản lý, sử dụng hiệu quả các khoản tài trợ cho ngành Giáo dục và Đào tạo. /.

 

 

                                                                                                Minh Hiếu

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86