NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015
Thứ hai, 24/8/2015, 0:0
Lượt đọc: 997

NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 2015

NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 2015

 

        Sáng 22/07/2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Phú Nhuận, Ngành Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức lớp bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng và an ninh 2015.

        Tham dự lớp học có sự hiện diện của Trung tá Võ Minh Hoàng - Uỷ viên thường vụ Quận uỷ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quận sự quận Phú Nhuận;

Ông Tăng Văn Thuận - Quận uỷ viên, Phó Ban Tuyên giáo Quận uỷ quận Phú Nhuận; Ông Lê Văn Sang - Quận uỷ viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Phú Nhuận; Ông Võ Cao Long - Trưởng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận và 116 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên của các đơn vị do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lí.

        Với mục đích giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Bồi dưỡng những kiến thức cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ; phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

      Với thời gian 1 ngày Cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên được bồi dưỡng theo chương trình với khối lượng kiến thức được quy định của Bộ Quốc phòng gồm các nội dung:

  1. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh;
  2. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;
  3. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;
  4. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;
  5. Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;
  6. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;
  7. Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên.

          Được biết, theo kế hoạch sau khi học xong học viên sẽ viết thu hoạch và nộp về cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Phú Nhuận vào tuần đầu tháng 8/2015 ./.

 

 

 

 

 

                                                                                  Minh Hiếu

 

 

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87