NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015
Thứ ba, 29/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 981

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ THEO HÌNH THỨC LIÊN KẾT VIỆT NAM - SINGAPORE.

NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG

 LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ THEO HÌNH THỨC LIÊN KẾT

 VIỆT NAM - SINGAPORE.

         

Sáng ngày 12/9/2015 tại hội trường Phòng Giáo dục - Đào tạo, Ngành Giáo dục - Đào tạo quận Phú Nhuận (GD-ĐT) đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí và chứng chỈ bồi dưỡng cán Bô quản lý theo hình thức liÊn kết Việt Nam - Singapore.

Đến tham dự có sự hiện diện của ông Võ Cao Long - Quận uỷ viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tao quận Phú Nhuận; ông Huỳnh Xuân Nhựt - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Giáo dục Quốc tế, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Đặng Xuân Mạnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đào tạo Nghề Miền Nam, cùng quý thầy cô giáo và toàn thể anh chị em học viên của lớp học.

Đề án “Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2020” ban hành theo Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu 100% hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc) và giáo viên thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lí bậc học mầm non, phổ thông phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí và chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lí theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore. Để thực hiện đề án trên, ngày 20 tháng 02 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo về đào tạo ban hành Kế hoạch số 434/KH-GDĐT-TC về bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong đó có xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore. Tại quận Phú Nhuận, lớp học được chia ra theo từng cấp học:  Lớp dành cho bậc học mầm non có 68 học viên, lớp dành cho bậc học phổ thông có 57 học viên, với thời gian học từ ngày 19/8/2015 đến hết ngày 31/8/2015 (cả ngày).

Với mục tiêu:

- Phát triển năng lực của Hiệu trưởng trường phổ thông Việt Nam về lãnh đạo và  quản lý nhà trường trong môi trường có nhiều thay đổi, đổi mới cách suy nghĩ và hành động để trở thành người hiệu trưởng  biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị nhà trường và bản thân cho sự phát triển nhà trường, đào tạo học sinh trở thành những công dân có phẩm chất và năng lực thực hiện đổi mới, phát triển đất nước trong thế kỷ 21.

- Tăng cường năng lực cho hiệu trưởng trường phổ thông Việt Nam về đổi mới tư duy lãnh đạo và quản lý, gắn tầm nhìn với hành động trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của nhà trường như phát triển đội ngũ, lập kế hoạch chiến lược, văn hoá nhà trường, huy động nguồn lực và phát triển toàn diện học sinh.

- Tăng cường năng lực tư vấn/giám sát việc thực hiện đổi mới lãnh đạo trường học cho cán bộ làm công tác quản lý giáo dục tại các Sở GD & ĐT và các phòng giáo dục.

- Tăng cường năng lực giảng dạy về lãnh đạo và quản lý trường học cho các giảng viên nguồn cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Chương trình được thiết kế theo các nguyên tắc định hướng sau:

- Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách nhất về lãnh đạo và quản lý trường học cho Hiệu trưởng các trường phổ thông nước ta nhằm tạo động lực thay đổi phát triển nhà trường;

- Hiệu trưởng phải được bồi dưỡng những nội dung dựa trên nhu cầu thực tế của các địa phương (xem xét nhu cầu cụ thể từng cấp học của các địa phương);

- Học hỏi những kiến thức, kĩ năng, phương pháp, bài học và kinh nghiệm thực tiễn trong chương trình bồi dưỡng của Học viên Giáo dục Singapore, lựa chọn áp dụng có chọn lọc vào thực tiễn giáo dục Việt Nam.

125 học viên của hai lớp học đã hoàn thành giai đoạn 1 chương trình Bồi dưỡng cán bộ quản lí theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore. Đợt phát chứng chỉ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình buổi lễ bế giảng.