NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015
Thứ ba, 3/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 598

Thông báo các lớp chính trị trong tuần lễ 02-07/11/2015

 PHÒNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               --------------------                                                               -----------------------------------------

                      Số: 84/BDGD                                 Phú Nhuận, ngày  02  tháng 11  năm 2015

 

 

        Kính gởi:

        - Hiệu trưởng các trường mầm non. tiểu học, trung học cơ sở;

        - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp,

 

 

        Thực hiện yêu cầu của Triung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Phú Nhuận, Trường Bồi dưỡng Giáo dục kính thông báo cho các đơn vị có học viên dự học  các lớp chính trị trong tuần lễ 02-07/11/2015 như sau:

        1) Lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị khoá IV: Sáng thứ bảy ngày 07 tháng 11 năm 2015 ôn tập hệ thống kiểm tra điều kiện và học luôn bài 12; buổi chiều làm bài kiểm tra. Đề nghị học viên tham dự đầy đủ.

        2) Giờ học của các Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị: buổi sáng từ 7 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30.

        - Lớp H506 học vào ngày thứ tư và thứ sáu hằng tuần, bắt đầu học từ thứ tư, 04/11/2015.

        - Lơp H507 học vào ngày thứ bảy hằng tuần, bắt đầu học từ thứ bảy, 07/11/2015.

        - Học viên nào chưa đăng kí mua tài liệu thì khẩn trương liên hệ Bồi dưỡng chính trị quận Phú Nhuận để đăng kí.

        Kính đề nghị thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện và thông báo cho các học viên đi học đầy đủ và đúng giờ.

        Trân trọng.

                                                                                  

                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                     (Đã kí)

 

                                                                                 Hồ Ngọc Hà

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87