NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015
Thứ tư, 18/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 1026

Lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị khoá IV

Lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị khoá IV được nghỉ học ngày thứ bảy, 21 tháng 11 năm 2015

   PHÒNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               --------------------                                                               -----------------------------------------

                      Số: 86/BDGD                                  Phú Nhuận, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

 

        Kính gởi:

        - Hiệu trưởngcác trường mầm non. tiểu học, trung học cơ sở;

        - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp,

 

 

        Thực hiện yêu cầu của Triung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Phú Nhuận, Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận Phú Nhuận kính thông báo cho các đơn vị có học viên dự học Lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị khoá IV được nghỉ học ngày thứ bảy, 21 tháng 11 năm 2015.

        Kính đề nghị thủ trưởng cácđơn vịthông báo cho các học viên.

        Trân trọng.

 

                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                     (Đã kí)

 

                                                                                 Hồ Ngọc Hà

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87