NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015
Thứ hai, 17/8/2015, 0:0
Lượt đọc: 2161

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

   Quyết định số 1310/QĐ/UB ngày 03 tháng 12 năm 1986 của Uỷ ban nhân dân Quận Phú Nhuận thành lập Trường Bồi dưỡng Giáo dục và Quyết định số 422/QĐ-UB ngày 18 tháng 04 năm 1996 của Uỷ ban nhân dân Quận Phú Nhuận đổi tên Trường Bồi dưỡng Giáo dục thành Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận Phú Nhuận với nhiệm vụ là "Trung tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, chính trị, thời sự, thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ, giáo viên, tham gia công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn do phòng giáo dục tổ chức để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên các cấp học, ngành học, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục bổ túc, giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp thuộc phòng giáo dục quản lý (kể cả công lập, dân lập, tư thục...) theo kế hoạch của sở giáo dục và đào tạo, uỷ ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo của phòng giáo dục".

   Lúc đầu trường toạ lạc tại địa điểm của Trường Tiểu học Cao Bá Quát hiện nay và lần lượt di chuyển đến các địa điểm 95 Thích Quảng Đức (trong Trường THCS Độc Lập), 354 Phan Đình Phùng (Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp hiện nay), 7 Hồ Biểu Chánh (Trường Mầm non Sơn Ca 12 hiện nay), 305/4 Nguyễn Trọng Tuyển (...-01/2005), 223A Trần Huy Liệu (20/10/1994-31/08/2003). Năm 2003, trường chính thức chuyển về địa điểm số 130, Cao Thắng, Phường 17.

   Hiện nay trường có ba cơ sở:

   + Cơ sở 1 - số 130, Cao Thắng, Phường 17. Điện thoại: 38 442 591. Tiếp nhận từ tháng 08/2003.

   + Cơ sở 2 - số 485, Nguyễn Kiệm, Phường 9. Điện thoại: 38 444 954. Tiếp nhận từ tháng 06/2004.

   + Cơ sở 3 – số 223A, Trần Huy Liệu, Phường 8. Điện thoại: 38 479 951. Tiếp nhận từ tháng 06/2013.

                      

   Chức năng nhiệm vụ chính trị được giao:

   + Bồi dưỡng chuẩn hoá và nâng chuẩn cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên của các đơn vị do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận quản lí.

   + Phối hợp với các tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng chuyên đề, thanh kiểm tra, dự giờ theo kế hoạch chung của ngành.

   + Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.

   + Tổ chức bồi dưỡng chính trị, ngoại ngữ, tin học.

   + Tổ chức các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi.

Danh sách Ban Giám hiệu qua các thời kì.

I. Hiệu trưởng.

   1. Ông Nguyễn Thế Vinh, Trưởng Phòng kiêm Hiệu trưởng, 12/1986 - 1990.

   2. Ông Nguyễn Chí Dũng, Hiệu trưởng, 24/09/1990 - 10/10/1992.

   3. Ông Đỗ Chí Long, Trưởng Phòng kiêm Hiệu trưởng, 10/10/1992 - 2000.

   4. Bà Thái Thị Ngọc Dung, Trưởng Phòng kiêm Hiệu trưởng, 01/07/2000 - 2003.

   5. Ông Ninh Văn Bình, Trưởng Phòng kiêm Hiệu trưởng, từ 04/04/2003 – 05/2014.

   6. Ông Võ Cao Long, Trưởng Phòng kiêm Hiệu trưởng, từ 01/07/2014.

 II. Phó hiệu trưởng.

   1. Bà Võ Thị Xuân The, 1986-08/1987.

   2. Ông Đinh Xuân Bảo, 1987.

   3. Ông Nguyễn Văn Tuấn, 09/1988 - 1993.

   4, Ông Nguyễn Chí Dũng, 01/10/1994 - 31/08/2002 (nghỉ hưu).

   5. Ông Hồ Ngọc Hà, từ 01/08/2003 đến nay.

Danh sách giáo viên

   1. Bà Lê Thị Mỹ Thanh, giáo viên mầm non, 1986-1988.

   2. Ông Nguyễn Văn Tuấn, giáo viên trung học cơ sở bộ môn toán, 1986-1988.

   3. Bà Phan Thị Dung, giáo viên trung học cơ sở bộ môn văn, 1986-24/08/1992

   4. Ông Nguyễn Khắc Lộc, giáo viên tiểu học.

   5. Bà Trần Thị Đào, giáo viên mầm non.

   6. Bà Phạm Thị Huệ, giáo viên tiểu học, 1988-1989.

   7. Bà Nguyễn Thị Lý, giáo viên trung học cơ sở môn hoá, 10/1994-30/09/2006 (nghỉ hưu).

   8. Ông Nguyễn Văn Sung, giáo viên trung học cơ sở bộ môn văn, 1995-02/2001 (nghỉ hưu).

   9. Ông Dương Văn Tân, giáo viên tiểu học, 1995-1997 (nghỉ hưu).

   10. Ông Hồ Ngọc Hà, giáo viên trung học cơ sở bộ môn toán - tin, 1997-2003.

   11. Ông Đặng Kính̀, giáo viên trung học cơ sở bộ môn vật li ́- tin, 01/09/2003-01/08/2012 (nghỉ hưu)

   12. Ông Bạch Đằng Giang, giáo viên tiểu học, 01/092003-31/07/2009

   13. Bà Nguyễn Thị Sáu, giáo viên mầm non, 05/08/2004-07/09/2006.

   14. Bà Lư Hồng Anh Vân, giáo viên mầm non, 30/12/2004 ...

   15. Bà Nguyễn Thị Hiếu, giáo viên mầm non, 30/12/2004-09/09/2005.

   16. Bà Nguyễn Thị Lợi. giáo viên mầm non, 01/09/2006-01/10/2010 (nghỉ hưu)

   17. Ông Lưu Thiên Đức, giáo viên tiểu học, 01/08/2009-01/10/2010

   18. Bà Lê Kim Hồng, giáo viên trung học cơ sở, 24/08/2009-01/10/2011 (nghỉ hưu)

   19. Bà Nguyễn Thuỵ Huyền Trân, giáo viên trung học cơ sở, 01/08/2010-31/08/2012

   20. Bà Cao Nguyễn Thanh Phương, giáo viên mầm non̉, 01/08/2010-01-01/08/2014

Danh sách nhân viên

   01. Bà Nguyễn Thị Hương, nhân viên kế toán (01/12/1988-31/01/1990)

   02. Bà Võ Thị Mai, nhân viên phục vụ (01/12/1994-31/08/2003)

   03. Bà Hoàng Thị Liễu, nhân viên bảo vệ (01/1990-12/2004)

   04. Ông Phan Châu, nhân viên bảo vệ (...-01/1990)

   05. Ông Hồ Văn Giàu, nhân viên bảo vệ 01/09/2003-01/08/2014 (nghỉ hưu)

   06, Ông Ngô Xuân Thọ, nhân viên bảo vệ 01/06/2004 ...

   07. Bà Nguyễn Chí Vân, nhân viên phục vụ 01/06/2004-30/09/2009.

   08. Bà Nguyễn Thị Mậu, nhân viên phục vụ 01/06/2010 ...

   09. Ông Lê Điền Kha, nhân viên bảo vệ 01/06/2013 ...

   10. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, nhân viên bảo vệ 01/08/2014 ...

   11. Bà Lê Thị Lan, nhân viên kế toán 01/10/2014 …

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86